Rasa:

Masa, kg:

Prirast, g/d:


BALANSIRANJE OBROKA ZA TOVNU JUNAD


SUVA KABASTA HRANIVA

HRANIVOkg/dan
Livadsko seno, pocetak klasanja
Livadsko seno, klasanje
Seno lucerke, početak cvetanja
Seno lucerke, cvetanje
Pšenična slama
Sojina slama
Kukuruzovina

SILAŽE

HRANIVOkg/dan
Senaža lucerke, početak cvetanja
Senaža lucerke, cvetanje
Senaža strnih žita
Silaža strnih žita
Silaža mešavine
Silaža kukuruza, 33% SM
Klip kukuruza sa lišćem - silaža
Klip kukuruza - silaža
Kukuruz, silirano zrno

UGLJENOHIDRATNA HRANIVA

HRANIVOkg/dan
Klip kukuruza sa lišćem
Klip kukuruza
Kukuruz, zrno
Pšenica, zrno
Ječam, zrno
Ovas

PROTEINSKA HRANIVA

HRANIVOkg/dan
Punomasno zrno soje, tostirano
Sojin griz
Sojina pogača
Sačma uljane repice
Sojina sačma, 44% UP
Sačma suncokreta

SPOREDNI PROIZVODI

HRANIVOkg/dan
Pšenično stočno brašno
Melasa šećerne repe
Suvi repin rezanac
Sirovi pivski treber
Kukuruzni gluten, brašno I kvaliteta
Pšenične mekinje

SMEŠE KONCENTRATA

HRANIVOkg/dan
Koncentrat 35% UP
Koncentrat 30% UP
Koncentrat 16% UP
Koncentrat 14% UP
Koncentrat 12% UP

VITAMINI, MINERALI I ADITIVI

HRANIVOkg/dan
Magnapac
Propilen glikol
Mono amonijum fosfat
Stočna kreda
Dikalcijum fosfat
Magnezijum oksid
Stočna so
Soda bikarbona
Monokalcijum fosfat
Premiks
Urea