mihailo-radivojevic.com

Пројекти

Унапређење истраживања савремених биотехнолошких поступака у производњи хране за животиње у циљу повећања конкурентности, квалитета и безбедности хране

Категорија: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
Број: 46012-III
Период: 2011-2015
Руководилац: Др Јованка Левић, научни саветник
Реализатор: Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду
Финансијер: Министарство за науку и технолошки развој
Статус: Учесник

Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производњу безбедне хране

Категорија: Технолошки развој
Број: БТР 31003
Период: 2011
Руководилац: Др Мирјана Стојановић, научни саветник
Реализатор: Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина
Финансијер: Министарство за науку и технолошки развој
Статус: Учесник

Развој и примена производа на бази минералних сировина у производњи безбедне хране

Категорија: Технолошки развој
Број: БТР 20016
Период: 2008-2010
Руководилац: Др Милан Адамовић, научни саветник
Реализатор: Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина
Финансијер: Министарство за науку и технолошки развој
Статус: Учесник

Стандардизација технолошког поступка традиционалне производње голијског сира применом аутохтоних бактерија млечне киселине у циљу заштите географских ознака порекла

Категорија: Технолошки развој
Број: ТР20111
Период: 2008-2010
Руководилац: Др Михаило Остојић, редовни професор
Реализатор: Пољопривредни факултет Универзитета у Београду
Финансијер: Министарство за науку и технолошки развој
Статус: Учесник

Оптимизација и стандардизација аутохтоних млечних производа са заштитом ознаке порекла

Категорија: Национални
Број: БТН. 5.5.351010Б
Период: 2006-2007
Руководилац: Др Михаило Остојић, редовни професор
Реализатор: Пољопривредни факултет Универзитета у Београду
Финансијер: Министарство за науку и технолошки развој
Статус: Учесник

Унапређење производње комбинованих и млечних раса говеда са аспекта селекције, исхране, неге и одгајивања

Категорија: Посебни
Период: 2004
Руководилац: Михаило Радивојевић, истраживач
Реализатор: Институт ПКБ Агроекономик
Финансијер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Статус: Руководилац

Едукација индивидуалних пољопривредних произвођача - фармера о справљању сенаже

Категорија: Посебни
Период: 2004
Руководилац: Др Јања Кузевски, научни сарадник
Реализатор: Институт ПКБ Агроекономик
Финансијер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Статус: Учесник

Производња и коришћење замена за млеко за исхрану подмлатка домаћих животиња

Категорија: Технолошки развој
Број: БТР. 5.07.0501Б
Период: 2003-2007
Руководилац: Др Милан Адамовић, научни саветник
Реализатор: Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина
Финансијер: Министарство науке и заштите животне средине
Статус: Учесник


Дизајн: Михаило Радивојевић©2022