mihailo-radivojevic.com

Биографија

Лични подаци


Име и презиме: Михаило Радивојевић

Датум рођења: 17.01.1971.

Адреса: Мирослава Радојчића 1, Београд (Палилула), Република Србија

mihailo_radivojevic@yahoo.com

Формално образовање


Средња пољопривредна школа: Пољопривредно-прехрамбени техничар, Босанска Градишка, 1985-1989

Пољопривредни факултет: Дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство, Универзитет у Београду, 1990-1998

Пољопривредни факултет: Доктор биотехничких наука, Универзитет у Београду, 2007-2010

Неформално образовање


Енглески језик на Б2 нивоу. Широк спектар вештина у области информатике. Оперативни системи (MS DOS, MS Windows, Linux). Познавање великог броја програма за обраду текста, табеларне калкулације, презентације и базе података. Апликације за статистичку анализу (SPSS). Рад у програмима за графички дизајн и припрему штампе (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXPress), као и за обраду аудио и видео материјала. Познавање програма за дизајнирање веб-сајтова (HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL). Елементарно познавање хардвера, на нивоу потреба самосталног одржавања рачунара и мањих сервисних интервенција.

Звања


Истраживач сарадник, за научну област Исхрана домаћих и гајених животиња, 2008

Научни сарадник, у области биотехничих наука - прехрамбено инжењерство, 2013

Доцент, за ужу научну област Исхрана домаћих животиња, 2016

Радно искуство

Организација, мониторинг и анализа сточарске производње. Маркетинг и продаја (сточна храна и семенска роба). Едукаторске и консултантске активности. Пројектни менаџмент. Истраживање и развој. Издаваштво. Организација конференција и симпозијума. Графички дизајн и припрема штампе. Веб-дизајн.

(преузмите биографију)

Објављени радови

Преко 50 објављених научних радова и саопштења у земљи и иностранству, у својству аутора и коаутора.

(листа радова)

(верзија за штампу)

Карактеристике

Искуство у раду на извршилачким и менаџерским позицијама. Ефикасност у тимском раду, као и на задацима који захтевају индивидуални ангажман. Одговоран и посвећен приступ послу. Искуство у раду под притиском, и у условима реализације више различитих задатака истовремено. Аналитички, минуциозан и динамичан приступ у решавању проблема. Уз антиципирање потенцијалних ризика, и непрекидно размишљање о начинима за њихово избегавање, у највећој могућој мери. Сналажљивост у ситуацијама одређивања приоритета. Методолошки пруступ самоорганизовања у раду, као и организовању посла, уз уважавање постојећих специфичности у конкретним околностима. Придржава се начела да је задовољство крајњег корисника услуге, односно производа, предуслов сваког успешног пословања.

Предности

Способност брзог учења. Изражена склоност и жеља за усвајањем нових знања и вештина. Комуникативност и толерантност. Методолошка и емпиријска прилагодљивост у прикупљању и преношењу информације, у зависности од околности, као и специфичности извора исте, односно субјеката којима је намењена. Наглашен самокритички приступ у односу према раду. Константно фокусирање на унапређење радне и технолошке дисциплине. Прилагодљивост различитим условима рада. Континуирано изражена отвореност за разматрање нових, и добро осмишљених, пословних искустава и модела. Колегијалност доживљава као снажну потребу да, кроз сопствену ефикасност, допринесе, стварању услова да и сарадници буду ефикаснији. Исто тако, сматра за обавезу да личним залагањем отклони евентуалне недостатке сарадника, а са крајњим циљем да захтеви корисника буду задовољени.

Недостаци и мане

Неспособност за средње тежак до тежак физички рад, због физиолошког хендикепа. Из истог разлога висок ризик управљања моторним возилом.


Дизајн: Михаило Радивојевић©2022